دیدار رو در روی بایدن و شی در اجلاس بالی

در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه گذشته، ۱۶ عضو گروه ۲۰ به قطعنامه ای رای مثبت دادند که تلاش مسکو برای الحاق چهار منطقه شرق اوکراین را محکوم می کند. سایر اعضای گروه ۲۰، چین، هند و آفریقای جنوبی رای ممتنع دادند، در حالی که اتحادیه اروپا در این نهاد سازمان ملل نماینده ای ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937956/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8Cرهبران دو کشور از زمانی که بایدن به مسند قدرت نشست با یکدیگر دیداری نداشته است. بایدن زمانی که معاون رییس جمهورآمریکا بود دیدارهایی با شی داشت. اما شی اخیرا سفر به خارج از کشور خود را پس از همه گیری کووید-19 از سر گرفته است.

نشست گروه ۲۰ اولین گردهمایی رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان از زمان آغاز جنگ اوکراین خواهد بود و انتظار می رود که پیامدهای جنگ در آن پررنگ شود.

تارنمای آمریکای «ان پی آر، » به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از بایدن سیاست خارجی خود را بر مقابله با تهدیدات امنیت اقتصادی و ملی ناشی از چین متمرکز کرده است. او در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که هیچ امتیازی به پکن نخواهد داد اما می خواهد بفهمد “خطوط قرمز” شی در  ارتباط با آمریکا چیست.

اندونزی درخواست کشورهای غربی و اوکراین برای حذف روسیه از نشست را رد کرده و متعهد به حفظ بی طرفی و تاکید بر پتانسیل همکاری در زمینه امنیت غذایی و انرژی شده است.

اجلاس سران گروه ۲۰ در بالی اندونزی قرار است روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه جاری برگزار شود.