همکاری آمریکا و فیلیپین در زمینه تبادل فناوری برق هسته‌ای


تهران- ایرنا- کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا که به فیلیپین سفر کرده است، اعلام کرد واشنگتن و مانیل مذاکرات دوجانبه برای انعقاد قراردادی را آغاز می‌کنند که بر اساس آن آمریکا فناوری لازم برای احداث نیروگاه برق هسته‌ای را در اختیار این کشور آسیایی قرار می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948932/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C